Kopírovanie súborov zo záznamníka do počítača

Súbory a priečinky môžete skopírovať zo záznamníka do počítača, kde ich môžete uložiť.

  1. Pripojte záznamník k počítaču.
  2. Skopírujte súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť do počítača.
    Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte z priečinka „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ na lokálny disk v počítači.
  3. Odpojte záznamník od počítača.

Tip

  • Ak chcete (presunutím) skopírovať súbor alebo priečinok, kliknite na súbor alebo priečinok a podržte ho (), presuňte ho () a potom ho pustite ().

A: IC RECORDER alebo MEMORY CARD

B: Počítač