Zoznam položiek ponuky Settings

Ďalej sa uvádzajú položky ponuky Settings v ponuke HOME.

Recording Settings

Playback Settings

Common Settings