Zmena cieľového priečinka na uloženie súboru

Na základe predvoleného nastavenia sa súbory nahraté pomocou zabudovaného mikrofónu ukladajú do priečinka „FOLDER01“ v knižnici „ Recorded Files“.

Toto nastavenie priečinka na ukladanie možno zmeniť nasledujúcim postupom:

  1. Z ponuky HOME vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Recording Folder“ a potom stlačte tlačidlo .

    Otvorí sa obrazovka Memory Selection.

  2. Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku „Built-In Memory“ alebo „SD Card“ a potom stlačte tlačidlo .

  3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný priečinok a potom stlačte tlačidlo .

Tip