Sledovanie nahrávania zvuku

Prebiehajúce nahrávanie môžete sledovať pripojením slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) ku konektoru(slúchadlá).

  1. Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) ku konektoru(slúchadlá).
  2. Stlačením tlačidla VOL –/+ môžete upraviť hlasitosť sledovania.
    Zmena hlasitosti sledovania neovplyvní hlasitosť nahrávania.