Výber nahrávacích scén pre konkrétnu situáciu

Podľa konkrétnej situácie môžete výberom niektorej z nahrávacích scén (funkcia Scene Select) pri nahrávaní naraz zmeniť niektoré nastavenia nahrávania, vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu.

  1. Pokiaľ je nahrávanie v pohotovostnom režime v ponuke OPTION vyberte položku „Scene Select“ a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo .

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

Scene Select Off:
K dispozícii pre situácie, kde nie je potrebný žiadny výber nahrávacej scény.
Auto Voice Rec:
Vhodné na nahrávanie ľudských hlasov vo všeobecnosti (predvolené nastavenie).
Meeting:
Vhodné na nahrávanie ľudských hlasov vo veľkých priestoroch, vrátane konferenčných miestností.
Lecture:
Vhodné na nahrávanie seminárov a prednášok.
Voice Notes:
Vhodné na hovorenie do zabudovaného mikrofónu pri nahrávaní hlasových poznámok.
Interview:
Vhodné na nahrávanie ľudských hlasov zo vzdialenosti 1 až 2 m (40 až 80 palcov, napr. rozhovorov a malých porád.