Nastavenie časového intervalu do automatického vypnutia záznamníka (Auto Power Off)

Záznamník môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, ak sa nepoužíva počas určeného časového obdobia.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Auto Power Off“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadované časové obdobie a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

OFF:
Záznamník sa nebude automaticky vypínať.
5 min:
Záznamník sa vypne približne o 5 minút.
10 min:
Záznamník sa vypne približne o 10 minút (predvolené nastavenie).
30 min:
Záznamník sa vypne približne o 30 minút.
60 min:
Záznamník sa vypne približne o 60 minút.