Odpojenie záznamníka od počítača

Dodržte nasledujúci postup. V opačnom prípade nemusíte byť schopní prehrávať súbory uložené v záznamníku v dôsledku poškodenia údajov.

 1. Presvedčte sa, že sa na displeji nezobrazuje hlásenie „Accessing“.
 2. Pomocou počítača vykonajte nasledujúci postup.
  • Na paneli úloh systému Windows v pravej dolnej časti pracovnej plochy kliknite na nasledujúcu ikonu.

   Potom kliknite na položku „Vysunúť IC RECORDER“ (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10) alebo na položku „Bezpečne odstrániť veľkokapacitné zariadenie USB“ (Windows Vista). Zobrazená ikona a ponuka sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. V závislosti od nastavení počítača sa nemusí vždy zobraziť na paneli úloh táto ikona.

  • Na obrazovke počítača Mac kliknite na ikonu odstránenia zariadenia „IC RECORDER“, ktorá sa zobrazí na bočnom paneli aplikácie Finder.
 3. Odpojenie záznamník od portu USB počítača. Stlačte a podržte stlačenú páčku konektora USB a páčku potom posuňte v smere šípky, aby sa konektor USB zasunul.

Tip

 • Podrobnosti o odpojení zariadenia USB od počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.