V priebehu zobrazenia informácií o aktuálnom súbore

Môžete zobraziť informácie (dátum a čas nahrávania, dĺžka súboru atď.) o nahratom súbore, ktorý ste vybrali.

Poznámka

 • Nasledujúce obrazovky slúžia na vysvetlenie. Môžu sa odlišovať od toho, ako vyzerajú v záznamníku.

Ak chcete zobraziť informácie o konkrétnom súbore, vyberte súbor, ktorý ste nahrali pomocou záznamníka alebo hudobný súbor a v ponuke OPTION vyberte položku „File Information“. Potom môžete stlačiť tlačidlo  alebo  a posunúť sa smerom nahor alebo nadol na zobrazenie nasledujúcich informácií:

Informácie o nahranom súbore

 • Rec Date/Time: Dátum a čas nahrania súboru (rok/mesiac/deň/čas).

 • File Length: Dĺžka prehrávania súboru uvádzaná v hodinách, minútach a sekundách.

 • Model Name: Zariadenie, pomocou ktorého bol súbor nahratý. Rovnaké informácie sa zobrazia v ponuke Settings v položke „Model:“ v časti „System Information“.

 • Scene Select: Nahrávacia scéna vybratá v čase nahrávania.

 • REC Mode: Režim nahrávania vybratý v čase nahrávania.

 • Mic Sensitivity: Úroveň citlivosti mikrofónu vybratá v čase nahrávania.

 • Recording Filter: Filter nahrávania vybratý v čase nahrávania.

 • VOR: Nastavenie funkcie VOR (nahrávanie ovládané hlasom) vybraté v čase nahrávania.

 • Input: Typ zvukového vstupu („Built-In Mic“, „External Mic“ alebo „Audio IN“) vybratý v čase nahrávania.

 • Location: Pamäť na uloženie obsahujúca súbor.

 • File Path: Cesta k súboru.

Informácie o hudobnom súbore

 • File Length: Dĺžka prehrávania súboru uvádzaná v hodinách, minútach a sekundách.

 • Codec: Typ kodeku pre hudobné súbory.

 • Bit Rate: Bitová rýchlosť pre hudobné súbory.

 • Sample Rate: Vzorkovacia frekvencia pre hudobné súbory.

 • Bit Depth: Bitová hĺbka pre hudobné súbory.

 • Location: Pamäť na uloženie obsahujúca súbor.

 • File Path: Cesta k súboru.