Ochranné známky

  • Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
  • Mac OS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
  • Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
  • Logá microSD, microSDHC a microSDXC sú ochrannými známkami spoločnosti SD-3C, LLC.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Značky „™“ a „®“ sa v tejto príručke pomoci neuvádzajú v každom prípade.

Softvér Sound Organizer 2 využíva nasledujúce softvérové moduly:

Režim runtime vo formáte Windows Media