Recall (Camera Settings1/Camera Settings2)

Omogućuje snimanje slike nakon poziva često korištenih načina rada ili postavki prethodno registriranih s funkcijom [/ Memory].

  1. Kotačić za način rada postavite na MR (Memory recall).
  2. Pritisnite lijevu/desnu stranu upravljačkog kotačića ili okrećite upravljački kotačić kako biste odabrali željeni broj, a potom pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
    • Registrirane načine rada ili postavke također možete pozvati odabirom MENU › (Camera Settings1) › [/ Recall].

Savjet

  • Za pozivanje postavki registriranih na memorijskoj kartici, kotačić za način rada postavite na MR (Memory recall), a zatim odaberite željeni broj pritiskom lijeve/desne strane upravljačkog kotačića.
  • Fotoaparat može pozvati postavke koje su na memorijsku karticu registrirane drugim fotoaparatom istog modela.

Napomena

  • Ako nakon dovršetka postavljanja snimanja postavite funkciju [/ Recall], prednost se daje registriranim postavkama, a originalne mogu postati nevaljane. Prije snimanja provjerite indikatore na zaslonu.