AF otkrivanja faze

Ako se točke AF-a otkrivanja faze nalaze u području automatskog izoštravanja, proizvod će kombinirati automatsko izoštravanje otkrivanja faze i kontrasta.

Napomena

  • Ako je F-broj veći od F8, nije moguće upotrebljavati funkciju Phase detection AF. Dostupan je samo Kontrast AF-a.
  • Kada je funkcija [File Format] postavljena na način [XAVC S HD], a funkcija [Record Setting] postavljena na način [120p]/[100p], funkcija AF otkrivanja faze ne može se upotrebljavati. Dostupan je samo Kontrast AF-a.