Postavke TC/UB

Vremenski kôd (TC) i korisnička informacija (UB) mogu se snimiti kao podaci uz videozapis.

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings] › vrijednost postavke koju želite promijeniti.

Pojedinosti stavke izbornika

TC/UB Disp. Setting:
postavlja prikaz brojača, vremenski kôd i korisničku informaciju.
Postavka TC Preset:
postavlja vremenski kôd.
Postavka UB Preset:
Postavlja korisničku informaciju.
Postavka TC FORMAT
postavlja način snimanja za vremenski kôd. (Samo kada je funkcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.)
Postavka TC Run:
postavlja format brojača za vremenski kôd.
Postavka TC Make:
postavlja format snimanja za vremenski kôd na mediju za snimanje.
Postavka UB Time Rec:
određuje hoće li snimiti vrijeme kao korisničku informaciju ili ne.

Postavljanje vremenskog koda (TC Preset)

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][TC Preset].
 2. Okrenite kotačić za upravljanje i odaberite prve dvije znamenke.
  • Vremenski kôd možete postaviti unutar sljedećeg raspona.
   Kada je odabrana opcija [60i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:29

   *Kada je odabrano [24p], posljednje dvije znamenke vremenskog koda možete odabrati u višekratnicima od četiri u rasponu od 0 do 23 sličice.
   Kada je odabrano [50i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:24

 3. Postavite ostale znamenke slijedeći isti postupak kao u koraku 2, a zatim pritisnite na sredini kotačića za upravljanje.

Napomena

 • Kada nagnete monitor da biste snimili autoportret, vremenski kôd i korisnička informacija neće se prikazivati.

Ponovno postavljanje vremenskog koda

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][TC Preset].
 2. Pritisnite tipku (Obriši) za ponovno postavljanje vremenskog koda (00:00:00:00).

Možete i ponovno postaviti vremenski kôd (00:00:00:00) pomoću daljinskog upravljača RMT-VP1K (prodaje se zasebno).

Postavljanje korisničke informacije (UB Preset)

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][UB Preset].
 2. Okrenite kotačić za upravljanje i odaberite prve dvije znamenke.
 3. Postavite ostale znamenke slijedeći isti postupak kao u koraku 2, a zatim pritisnite na sredini kotačića za upravljanje.

Ponovno postavljanje korisničke informacije

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][UB Preset].
 2. Pritisnite tipku (Obriši) za ponovno korisničke informacije (00:00:00:00).

Odabir načina snimanja za vremenski kôd (TC Format *1)

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][TC Format].

DF:
Snima vremenski kôd u formatu s ispuštanjem kadrova*2.
NDF:
Snima vremenski kôd u formatu bez ispuštanja kadrova.

*1 Samo kada je funkcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.

*2 Vremenski kôd temelji se na 30 sličica u sekundi. Međutim, tijekom duljih razdoblja snimanja dolazi do razlike između stvarnog vremena i vremenskog koda jer je broj kadrova NTSC slikovnog signala približno 29,97 kadrova u sekundi. Ispušteni kadar ispravlja tu razliku i ujednačava vremenski kôd i stvarno vrijeme. U načinu s ispuštanjem kadrova brojevi za prva dva kadra uklanjaju se svake minute osim u svakoj desetoj minuti. Vremenski kôd bez toga ispravljanja naziva se načinom bez ispuštanja kadrova.

 • Pri snimanju videozapisa u formatu 4K/24p ili 1080/24p postavka je fiksirana na [NDF].

Odabir formata brojača za vremenski kôd (TC Run)

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][TC Run].

Rec Run:
postavlja postupni način za vremenski kôd kako bi se pomicao isključivo prilikom snimanja. Vremenski kôd snima se sekvencijalno kao nastavak zadnjeg vremenskog koda prethodne snimke.
Free Run:
postavlja postupni način za vremenski kôd kako bi se pomicao u bilo kojem trenutku, neovisno o radu fotoaparata.

 • Vremenski kôd u sljedećim se situacijama možda neće snimati sekvencijalno, čak i kada se vremenski kôd pomiče u načinu [Rec Run].
  • Kada je format snimanja promijenjen.
  • Kada je medij za snimanje uklonjen.

Odabir načina snimanja vremenskog koda (TC Make)

 1. MENU (Setup) › [TC/UB Settings][TC Make].Preset:
snima novopostavljen vremenski kôd na medij za snimanje.
Regenerate:
zadnji vremenski kôd za prethodnu snimke čita se s medija za snimanje, a novi se vremenski kôd sekvencijalno snima nastavno na zadnji vremenski kôd. Vremenski se kôd pomiče u načinu [Rec Run] neovisno o postavci [TC Run].