Stvaranje DVD diskova (AVCHD diskovi za snimanje) s videozapisima s kvalitetom slike visoke rezolucije

Možete stvoriti DVD diskove (diskovi sa zapisom AVCHD) koji se mogu reproducirati na uređajima za reprodukciju kompatibilnima s formatom AVCHD (poput uređaja za reprodukciju Blu-ray diskova tvrtke Sony, PlayStation 4 itd.).

A. Stvaranje računalom

Na računalu sa sustavom Windows možete kopirati videozapise uvezene na računalo i stvoriti DVD diskove (AVCHD diskovi za snimanje) pomoću aplikacije PlayMemories Home.
Računalo mora imati mogućnost stvaranja DVD diskova (diskovi sa zapisom AVCHD).
Kada prvi put stvorite DVD disk, priključite fotoaparat na računalo USB kabelom. Potreban softver automatski se dodaje na računalo. (Potrebna je internetska veza).

Pojedinosti o stvaranju diska pomoću aplikacije PlayMemories Home potražite u odjeljku pomoći za PlayMemories Home.

B. B. Stvaranje drugim uređajima

DVD diskove (AVCHD diskovi za snimanje) možete stvoriti i pomoću Blu-ray snimača itd.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu uređaja.

Napomena

  • Pri stvaranju DVD diskova (diskovi sa zapisom AVCHD) aplikacijom PlayMemories Home iz videozapisa snimljenih u formatu videozapisa XAVC S, kvaliteta slike konvertira se u 1920×1080 (60i/50i). Nije moguće stvoriti disk s originalnom kvalitetom slike.
    Za snimanje videozapisa s originalnom kvalitetom slike kopirajte videozapise na računalo ili vanjski medij.
  • Pri stvaranju diskova sa zapisom AVCHD aplikacijom PlayMemories Home iz videozapisa snimljenih u formatu videozapisa s postavkom [Record Setting] postavljenom na [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], kvaliteta slike konvertira se i stvaranje diska s originalnom kvalitetom slike nije moguće. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme. Za snimanje videozapisa s originalnom kvalitetom slike upotrijebite Blu-ray disk.