DISP Button (Monitor/Finder)

Omogućuje postavljanje načina zaslonskog prikaza koji se mogu odabrati pomoću gumba DISP (postavka prikaza) u načinu snimanja.

  1. MENU (Camera Settings2) › [DISP Button][Monitor] ili [Finder] › željena postavka › [Enter].
    Dostupne su stavke označene s .

Pojedinosti stavke izbornika

Grafički prikaz:
Prikazuje osnovne informacije o snimanju. Grafički prikazuje brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende.
Prikaz svih informacija :
Prikazuje informacije o snimanju.
Bez prikaza informacija :
Ne prikazuje informacije o snimanju.
Histogram:
Grafički prikazuje distribuciju svjetline.
Level :
Pokazuje je li proizvod niveliran u smjeru naprijed-natrag (A) te vodoravno (B). Kada je proizvod poravnat u svim smjerovima, indikator postaje zelen.

Za tražilo*:

Prikazuje samo informacije o snimanju na monitoru, ne i objekt. Postavka je postavka prikaza za snimanje s tražilom.

Monitor je isključen*:

Obavezno isključite monitor pri snimanju slika. Monitor možete koristiti pri reprodukciji slika ili primjeni izbornika MENU. Postavka je postavka prikaza za snimanje s tražilom.

*Ovi načini rada zaslona dostupni su samo u postavci za [Monitor].

Napomena

  • Ako proizvod nagnete naprijed ili unatrag za veliki kut, pogreška nivelacije bit će velika.
  • Proizvod može imati marginu za pogrešku od gotovo ±1°, čak i kada nagib ispravlja niveliranje.