Zoom Func. on Ring

Postavlja funkcije zumiranja kod upotrebe prstena za upravljanje za mijenjanje skale zumiranja. Postavke za [Zoom Func. on Ring] vrijede samo pri automatskom fokusiranju.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Zoom Func. on Ring] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Standardno:
lagano zumira kada upravljate zumom okretanjem prstena za upravljanje.
Brzo:
povećava/smanjuje u odnosu na kut prikaza koji odgovara rasponu rotacije prstena za upravljanje.
Korak:
zumira u koracima kada upravljate zumom okretanjem prstena za upravljanje.

Napomena

  • U sljedećim situacijama funkcija zumiranja uključuje se kao da je funkcija [Zoom Func. on Ring] postavljena na [Standard], čak i ako je postavljena na [Step].
    • Kada pomoću ručice W/T (zumiranje) mijenjate skalu zumiranja.
    • Kada snimate videozapise.
    • Prilikom upotrebe funkcija zuma izuzev optičkog zuma.
  • Kada je način snimanja postavljen na način koji nije [Intelligent Auto] ili [Superior Auto], prije upotrebe prstena za upravljanje dodijelite funkciju [Zoom] prstenu za upravljanje.
  • Odabirom načina [Quick] povećava se vjerojatnost da će se zvuk zumiranja snimiti.