Focus Frame Color

Možete odabrati boju okvira kojim se označava područje fokusiranja. Ako je okvir teško vidjeti zbog objekta, učinite ga vidljivijim promjenom boje.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Frame Color] › željena boja.

Pojedinosti stavke izbornika

White:
Prikaz bijelog okvira područja fokusiranja.
Crveno:
Prikaz crvenog okvira područja fokusiranja.