Send to Smartphone Func.: Poš. na Smartphone

Možete prenijeti fotografije, videozapise XAVC S ili videozapise visoke kvalitete na pametni telefon i gledati ih. Aplikacija Imaging Edge Mobile mora biti instalirana na pametnom telefonu.

 1. MENU(Network) › [Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] › željena postavka.
  • Ako pritisnete tipku (Send to Smartphone) u načinu reprodukcije, prikazat će se zaslon postavljanja za [Send to Smartphone].
 2. Ako je proizvod spreman za prijenos, zaslon s podacima pojavljuje se na proizvodu. Spojite pametni telefon i proizvod pomoću tih informacija.
  • Način postavljanja za spajanje pametnog telefona i proizvoda razlikuje se ovisno o pametnom telefonu.

Pojedinosti stavke izbornika

Odaberi na ovom uređaju:
Na proizvodu odabire sliku koja će se prenijeti na pametni telefon.

(1) Odaberite između [This Image], [All with this date] ili [Multiple Images].

 • Prikazane opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu prikaza na fotoaparatu.

(2) Ako odaberete [Multiple Images], odaberite željene slike sredinom upravljačkog kotačića, a zatim pritisnite MENU[Enter].

Odaberi na Smartphoneu:
Prikazuje sve slike snimljene na memorijskoj kartici proizvoda na pametnom telefonu.

Napomena

 • Možete prenijeti samo slike koje su spremljene na memorijsku karticu fotoaparata.
 • Da biste odabrali veličinu slike koja će se poslati na pametni telefon, odaberite između opcija [Original], [2M] ili [VGA].
  Za promjenu veličine slike pogledajte sljedeće korake.
  • Za pametni telefon sa sustavom Android
   Pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile i promijenite veličinu slike funkcijom [Settings][Copy Image Size].
  • Za uređaj iPhone/iPad
   Odaberite aplikaciju Imaging Edge Mobile u izborniku postavki i promijenite veličinu slike funkcijom [Copy Image Size].
 • RAW slike pretvaraju se u JPEG format prilikom slanja.
 • Ne možete slati videozapise u AVCHD formatu.
 • Ovisno o pametnom telefonu, preneseni videozapis možda se neće moći pravilno reproducirati. Na primjer, videozapis možda se neće reproducirati glatko ili neće biti zvuka.
 • Ovisno o formatu fotografije, videozapisa ili videozapisa visoke kvalitete, reprodukcija na pametnom telefonu može biti nemoguća.
 • Ovaj proizvod dijeli podatke o vezi za funkciju [Send to Smartphone] s uređajem koji ima dopuštenje za povezivanje. Ako želite promijeniti uređaj kojem je dopušteno spajanje s proizvodom, vratite izvorne podatke o vezi slijedeći korake u nastavku. MENU (Network) › [Wi-Fi Settings][SSID/PW Reset]. Nakon vraćanja izvornih podataka o vezi morate ponovo registrirati pametni telefon.
 • Kada je [Zrakoplovni mod] postavljen na [Uključeno], ne možete povezati proizvod i pametni telefon. Postavite funkciju [Airplane Mode] na način [Off].
 • Tijekom prijenosa brojnih slika ili dugačkih videozapisa preporučujemo fotoaparat priključiti na zidnu utičnicu izmjeničnim adapterom (isporučen).