Privremena promjena funkcije na kotačiću (My Dial Settings)

Željene funkcije možete dodijeliti upravljačkom prstenu i upravljačkom kotačiću, a pod postavke "My Dial" možete registrirati do tri kombinacije postavki. Možete brzo pozvati ili promijeniti spremljene postavke "My Dial" (Moj kotačić) pritiskom na prilagođenu tipku koju ste dodijelili unaprijed.

Registriranje funkcije pod "My Dial"

Funkcije koje želite dodijeliti upravljačkom prstenu i upravljačkom kotačiću registrirajte kao [My Dial 1] do [My Dial 3].

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [My Dial Settings].
 2. Odaberite prsten ili kotačić za (My Dial 1) i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
 3. Gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite funkciju koju želite dodijeliti te pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

  • Odaberite "--" (Not set) za prsten ili kotačić kojemu ne želite dodijeliti funkcije.
 4. Nakon odabira funkcija za cijeli prsten i kotačić pod (My Dial 1) ponavljanjem 2. i 3. koraka , odaberite [OK].

  Postavke za (My Dial 1) registriraju se.

  • Ako želite registrirati i (My Dial 2) i (My Dial 3), pratite prethodno opisani postupak.


Dodjela tipke za pozivanje postavki "My Dial"

Dodijelite prilagodljivu tipku kako biste pozvali registrirane postavke "My Dial".

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key] › odaberite tipku koju želite primjenjivati za pozivanje funkcije "My Dial".
 2. Odaberite broj postavke "My Dial" koju želite pozvati ili uzorak za zamjenu postavki "My Dial".


Pojedinosti stavke izbornika

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Dok tipku držite pritisnutom, funkcije registrirane pod [My Dial Settings] dodijeljene su prstenu/kotačiću.
My Dial 1›2›3 :
Svakim pritiskanjem tipke funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: "Normalna funkcija › Funkcija pod My Dial 1 › Funkcija pod My Dial 2 › Funkcija pod My Dial 3 › Normalna funkcija".
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcija registrirana s [My Dial Settings] održava se i ako tipku ne držite pritisnutom. Ponovno pritisnite tipku za povratak na normalnu funkciju.


Snimanje uz promjenu postavki s "My Dial"

Tijekom snimanja "My Dial"možete pozvati prilagodljivom tipkom te snimati uz mijenjanje postavki snimanja okretanjem upravljačkog prstena/upravljačkog kotačića.


U sljedećem primjeru funkcije navedene u nastavu registrirane su pod "My Dial", a funkcija [My Dial 1›2›3] dodijeljena je tipki C (Custom).

My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Kotačić za upravljanje ISO Tv Kreativni stil
Prsten za upravljanje Av Balans bijele boje Foto efekt
 1. Pritisnite gumb C (Custom).

  Funkcije registrirane pod [My Dial 1] dodjeljuje se upravljačkom kotačiću/upravljačkom prstenu.

  • Ikone prikazane u nastavku prikazuju se u donjem dijelu zaslona.

 2. Okretanjem upravljačkog kotačića postavite ISO vrijednost, a upravljačkog prstena vrijednost otvora blende.
 3. Ponovno pritisnite gumb C. Funkcije registrirane pod [My Dial 2] dodjeljuje se upravljačkom kotačiću/upravljačkom prstenu.
 4. Okretanjem upravljačkog kotačića postavite brzinu okidača, a upravljačkog prstena [White Balance].
 5. Ponovno pritisnite gumb C i promijenite postavke vrijednosti funkcija registriranih pod [My Dial 3].
 6. Za snimanje pritisnite gumb okidača.

Napomena

 • Postavke pod "My Dial" u kojima je svaki prsten/kotačić postavljen na [Not set] ne pozivaju se pritiskom prilagodljive tipke. Također se preskaču pod [My Dial 1›2›3].
 • Čak i ako je upravljački kotačić zaključan funkcijom [Wheel Lock], privremeno se otključava pozivanjem "My Dial".