Povećalo za izoštr.

Prije snimanja možete provjeriti izoštravanje povećanjem slike.

Za razliku od funkcije [MF Assist], sliku možete povećavati bez primjene upravljačkog prstena.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Magnifier].
 2. Pritisnite sredinu upravljačkog kotačića kako biste povećali sliku i odabrali područje koje želite povećati gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića.
  • Svakim pritiskanjem sredine mijenja se omjer povećanja.
  • Početno povećanje možete postaviti odabirom MENU (Camera Settings1) › [Initial Focus Mag.].
 3. Potvrdite izoštravanje.
  • Pritisnite gumb (Delete) kako biste povećani položaj postavili u sredinu slike.
  • Kada je način fokusiranja [Manual Focus], možete podešavati fokus dok je slika povećana. Funkcija [Focus Magnifier] deaktivira se kada se gumb okidača pritisne do pola.
  • Trajanje prikaza povećane slike možete odabrati odabirom MENU(Camera Settings1) › [Focus Magnif. Time].
 4. Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.

Upotreba funkcije povećanja za fokusiranje dodirom

Dodirom monitora možete povećati sliku i podesiti fokus. Prethodno uključite funkciju [Touch Operation] postavljanjem na [On]. Potom odaberite odgovarajuću postavku pod [Touch Panel/Pad]. Kada je način fokusiranja ručni [Manual Focus], funkciju povećanja za fokusiranje [Focus Magnifier] tijekom snimanja s monitorom možete izvesti s dva dodira područja koju želite povećati.
Tijekom snimanja tražilom, s dva dodira u sredini monitora možete prikazati okvir te ga pomicati povlačenjem. Slika se povećava pritiskom sredine upravljačkog kotačića.

Savjet

 • Tijekom upotrebe funkcije povećanja za fokusiranje povećano područje možete pomicati vukući ga po dodirnom zaslonu.
 • Za napuštanje funkcije povećanja za fokusiranje ponovno dva puta dodirnite monitor. Funkciju povećanja za fokusiranje također možete napustiti pritiskanjem gumba okidača do pola.