Postavljanje jezika, datuma i vremena

Zaslon za postavljanje jezika, datuma i vremena automatski se prikazuje pri prvom uključenju proizvoda, pri inicijaliziranju proizvoda ili nakon pražnjenja unutarnje punjive pričuvne baterije.

 1. Uključite fotoaparat.
  Prikazat će se zaslon za postavljanje jezika, a zatim i zaslon za postavljanje datuma i vremena.
 2. Odaberite jezik i potom pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
 3. Provjerite je li za zaslonu odabrana funkcija [Enter] i potom pritisnite sredinu.
 4. Odaberite željenu geografsku lokaciju, a zatim pritisnite sredinu.
 5. Gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića ili njegovim okretanjem Odaberite stavku za postavljanje, a zatim pritisnite sredinu.
 6. Gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom postavite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format], a zatim pritisnite sredinu.
  • Pri postavljanju [Date/Time] ponoć se prikazuje kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
  • Pri postavljanju pod [Date/Time] vrijednosti mijenjate gornjom/donjom stranom.
 7. Ponovite 5. i 6. korak za druge stavke, a zatim odaberite [Enter] i pritisnite sredinu.

O održavanju datuma i vremena

Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja za zadržavanje postavki datuma i vremena te ostalih postavki bez obzira je li uređaj uključen ili isključen i je li komplet baterija napunjen ili ispražnjen.

Za punjenje unutarnje punjive pričuvne baterije umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat i proizvod nemojte uključivati 24 sata ili dulje.

Ako se sat ponovno postavlja pri svakom punjenju paketa baterija, unutarnja punjiva pričuvna baterija možda je istrošena. Obratite se servisu tvrtke.

Savjet

 • Za postavljanje datuma i vremena ili geografske lokacije nakon dovršetka postavljanja datuma i vremena, odaberite MENU › (Setup) › [Date/Time Setup] ili [Area Setting].

Napomena

 • Ako postavljanje datuma i vremena prekinete na pola puta, zaslon za postavljanje datuma i vremena prikazat će se svaki put kada uključite fotoaparat.