Potvrda brisanja

Na zaslonu za potvrdu odaberite postavlja li se zadano funkcija za brisanje [Delete] ili prekid [Cancel].

  1. MENU (Setup) › [Delete confirm.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

"Delete" first:
Funkcija [Delete] postavljena je kao zadana postavka.

Prvo „Odustani”:
Opcija [Cancel] odabrana je kao zadana postavka.