PC Remote Settings: Sprem. RAW+J slike na PC

Odabire vrstu datoteke za slike koje se prenose na računalo pri daljinskom snimanju računalom.
Pri daljinskom snimanju fotografija s PC Remote aplikacija na računalu ne prikazuje sliku dok se u cijelosti ne prenese. Kada provodite snimanje RAW+JPEG, brzinu obrade prikaza možete povećati prenoseći samo slike JPEG umjesto prenošenja slika RAW i JPEG.

*PC Remote: Upotrebljava Imaging Edge (daljinsko upravljanje) za upravljanje proizvodom s računala, uključujući funkcije poput snimanja i spremanja slika na računalo.

  1. MENU (Setup) › [PC Remote Settings][RAW+J PC Save Img] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

RAW i JPEG:
Na računalo prenosi datoteke RAW i JPEG.
JPEG Only:
Na računalo prenosi samo datoteke JPEG.
RAW Only:
Na računalo prenosi samo datoteke RAW.

Napomena

  • Funkciju [RAW+J PC Save Img] moguće je postaviti samo kada je format [File Format] postavljen na [RAW & JPEG].