USB napajanje

Određuje treba li se upotrebljavati napajanje putem mikro USB kabela dok je proizvod povezan s računalom ili USB uređajem.

  1. MENU (Setup) › [USB Power Supply] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Proizvod se napaja putem mikro USB kabela dok je spojen na računalo ili sl.
Isključeno:
Proizvod se ne napaja putem mikro USB kabela dok je spojen na računalo ili sl. Ako upotrebljavate priloženi adapter za izmjeničnu struju, proizvod će se napajati čak i ako je odabrana postavka [Off].


Radnje dostupne tijekom napajanja USB kabelom

U sljedećoj tablici prikazane su radnje dostupne/nedostupne tijekom napajanja USB kabelom.
Kvačicom su označene dostupne, a s "?" nedostupne radnje.

Operation Dostupno/ Nedostupno
Snimanje slika
Reprodukcija slika
Veze Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Punjenje kompleta baterija ?
Uključenje fotoaparata bez umetnutog kompleta baterija ?

Napomena

  • Umetnite komplet baterija u proizvod za napajanje putem USB kabela.