Način izoštravanja

Odabire način izoštravanja kako bi bio u skladu s kretanjem objekta.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

(Single-shot AF):
Proizvod zaključava izoštravanje kada se izoštravanje dovrši. Upotrebljavajte to kada je objekt nepomičan.

(Automatic AF):
[Single-shot AF] i [Continuous AF] izmjenjuju se ovisno o kretanju objekta. Kada je gumb zatvarača pritisnut do pola, proizvod zaključava izoštravanje kada utvrdi da je objekt nepomičan ili nastavlja izoštravati ako je objekt u pokretu. Tijekom neprekidnog snimanja proizvod automatski snima uz kontinuirani AF od druge snimke.

(Continuous AF):
Proizvod nastavlja izoštravati dok je gumb zatvarača pritisnut do pola. Upotrebljavajte to kada je objekt u pokretu. U načinu rada [Continuous AF] nema zvučnog signala pri fokusiranju fotoaparata.

(DMF):
Možete ručno vršiti fina podešavanja nakon obavljanja automatskog izoštravanja koja vam omogućavaju da brže izoštrite objekt nego da koristite ručno izoštravanje od početka. Ovo je praktično u situacijama kao što je makrosnimanje.

(Manual Focus):
Ručna prilagodba izoštravanja. Ako ne možete izoštriti željeni objekt pomoću automatskog izoštravanja, upotrijebite ručno izoštravanje.

 • Okrećite upravljački prsten kako biste ručno podešavali fokus u načinu rada za izravno ručno fokusiranje ili načinu rada za ručno fokusiranje.

Indikator izoštravanja

(svijetli):
Objekt je u fokusu i izoštravanje je zaključano.

(treperi):
Objekt nije u fokusu.

(svijetli):
Objekt je u fokusu. Izoštravanje će se kontinuirano prilagođavati ovisno o pokretima objekta.

(svijetli):
Izoštravanje je u tijeku.

Objekti koje je teško izoštriti pomoću automatskog izoštravanja

 • Tamni i udaljeni objekti
 • Objekti sa slabim kontrastom
 • Objekti koji se gledaju kroz staklo
 • Objekti koji se brzo kreću
 • Reflektirajuće svjetlo ili sjajne površine
 • Svjetlo koje treperi
 • Objekti s pozadinskim osvjetljenjem
 • Uzorci koji se neprekidno ponavljanju, kao što su fasade zgrada.
 • Objekti u području izoštravanja koji imaju različite žarišne udaljenosti

Savjet

 • Kada fokus postavite na beskonačno u načinu rada za ručno fokusiranje ili načinu rada za izravno ručno fokusiranje, provjerite je li fokus na dovoljno udaljenom objektu tako što ćete provjeriti monitor ili tražilo.

Napomena

 • Pri snimanju videozapisa ili kada je kotačić za način rada postavljen na , dostupne su samo funkcije [Continuous AF] i [Manual Focus].