Focus Area Limit

Prethodnim ograničavanjem vrsta dostupnih postavki područja fokusiranja možete brže odabrati postavke za [Focus Area].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Area Limit] › Dodajte kvačice područjima fokusiranja koje želite koristiti i odaberite [OK].
    Kao postavke bit će dostupne vrste područja fokusiranja označene s .

Napomena

  • Vrste područja fokusiranja bez kvačice nije moguće odabrati u izborniku MENU ili Fn (function). Za odabir dodajte kvačicu s [Focus Area Limit].
  • Ako uklonite kvačicu područja fokusiranja registriranog za [Switch V/H AF Area] ili [AF Area Registration], registrirane vrijednosti će se promijeniti.