Dodjela često korištenih funkcija gumbima (Custom Key)

Funkcijom Custom Key često upotrebljavane funkcije možete dodijeliti lako dostupnim tipkama. Tako preskačete postupak odabira stavki u izborniku MENU i brže pozivate funkcije. Lako dostupnim tipkama također možete dodijeliti [Not set] kako biste spriječili slučajan rad.


Zasebno možete dodijeliti funkcije prilagodljivim tipkama za način za snimanje fotografija (Custom Key), način za snimanje videozapisa (Custom Key) i način za reprodukciju (Custom Key).

 • Funkcije za dodjelu razlikuju se za pojedine tipke.


Funkcije možete dodijeliti sljedećim tipkama.

 1. Control Ring
 2. Gumb Fn/
 3. Središnji gumb/Lijevi gumb/Desni gumb
 4. Gumb C


Savjet

 • Funkcije možete brže pozvati primjenom izbornika Function za konfiguriranje svake funkcije gumbom Fn, uz prilagodljive tipke. Odgovarajuće funkcije potražite pod "Povezana tema" na dnu ove stranice.

U nastavku je postupak dodjele funkcije [Eye AF] gumbu C.

 1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key].
  • Ako želite dodijeliti funkciju koju možete pozvati tijekom snimanja videozapisa, odaberite [Custom Key]. Ako želite dodijeliti funkciju koju možete pozvati tijekom reprodukcije slika, odaberite [Custom Key].
 2. Lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića pređite na zaslon [Rear]. Potom odaberite [C Button] i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
 3. Pritišćite lijevu/desnu stranu upravljačkog kotačića dok se ne prikaže [Eye AF]. Odaberite [Eye AF] i pritisnite sredinu.
  • Ako gumb C pritisnete u načinu za snimanje fotografije i otkriju se oči, uključuje se [Eye AF] i fotoaparat fokusira oči. Snimajte slike držeći gumb C pritisnutim.

Napomena

 • Ako dodijelite [Follow Custom ()] prilagodljivoj tipki primjenom [Custom Key], no funkcija je jedna od nedostupnih u načinu za snimanje videozapisa, poput [JPEG Quality] ili [Flash Mode], funkcija se neće pozvati pritiskom tipke u načinu za snimanje videozapisa.
 • Ako dodijelite [Follow Custom (/)] prilagodljivoj tipki primjenom [Custom Key], po pritiskanju tipke u načinu za reprodukciju fotoaparat prelazi u način rada za snimanje i poziva dodijeljenu funkciju.