Pod. stand. eksp.

Podešava standard fotoaparata za ispravnu vrijednost ekspozicije za svaki način mjerenja.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Exposure Std. Adjust] › željeni način mjerenja.
  2. Odabire željenu vrijednost za standard za mjerenje.
    • Možete postaviti vrijednost u rasponu od -1 eV do +1 EV u koracima od 1/6 eV.

Način mjer. svjetla

Postavljena standardna vrijednost primjenjivat će se po odabiru odgovarajućeg načina za mjerenje pod MENU (Camera Settings1) › [Metering Mode].

Multi/ Center/ Spot/ Entire Screen Average/ Highlight

Napomena

  • Kompenzacija ekspozicije ostaje nepromijenjena pri promjeni funkcije [Exposure Std. Adjust].
  • Tijekom primjene gumba AEL za spot, vrijednost ekspozicije zaključava se sukladno postavljenoj vrijednosti za [Spot].
  • Standardna vrijednost za ručno mjerenje M.M (Metered Manual) mijenja se sukladno vrijednosti postavljenoj pod [Exposure Std. Adjust].
  • Vrijednost postavljena pod [Exposure Std. Adjust] snima se u podatke Exif, odvojeno od vrijednosti kompenzacije ekspozicije. Iznos standardne vrijednosti ekspozicije ne dodaje se vrijednosti kompenzacije ekspozicije.
  • Ako tijekom snimanja uz niz ekspozicija postavite [Exposure Std. Adjust], broj snimaka za snimanje uz niz ekspozicija ponovno se postavlja.