Regeneriraj BP slike

Ako su slikovne datoteke obrađene na računalu, u datoteci baze podataka slika može doći do problema. U tim slučajevima, slike na memorijskoj kartici neće se reproducirati na ovom proizvodu. Ako se ti problemi pojave, popravite datoteku pomoću opcije [Recover Image DB].

  1. MENU (Setup) › [Recover Image DB][Enter].

Napomena

  • Ako je baterija jako ispražnjena, bazu podataka slika nije moguće popraviti. Upotrijebite dostatno napunjen komplet baterija.
  • Slike snimljene na memorijsku karticu ne brišu se funkcijom [Recover Image DB].