Ručno fokusiranje

Ako naiđete na poteškoće prilikom izoštravanja u načinu automatskog izoštravanja, izoštravanje možete prilagoditi ručno.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Okrenite prsten za upravljanje da biste postigli oštro izoštravanje.

    • Kada okrećete prsten za upravljanje, na zaslonu se prikazuje udaljenost izoštravanja.
  3. Pritisnite gumb okidača do kraja kako biste snimili sliku.

Napomena

  • Dok upotrebljavate tražilo, prilagodite razinu dioptra kako biste postigli odgovarajuće izoštravanje u tražilu.
  • Ako ponovno odaberete funkciju [Focus Mode], poništit će se sve udaljenosti izoštravanja koje se ručno postavili.
  • Prikazana udaljenost fokusa samo je primjer.