Jedan skup eksp.

Snima više slika te istodobno automatski mijenja ekspoziciju iz osnovne u tamniju i zatim u svjetliju. Nakon snimanja možete odabrati sliku koja odgovara vašim potrebama.
Budući da se svakim pritiskom gumba okidača snima jedna slika, za svaku snimku možete podesiti žarište ili kompoziciju.

 1. Odaberite / (Drive Mode) na upravljačkom kotačiću › [Single Bracket].
  • Način uzastopnog snimanja također možete postaviti odabirom MENU (Camera Settings1) › [Drive Mode].
 2. Odaberite željeni način pomoću desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.
 3. Prilagodite izoštravanje i snimite sliku.
  • Pritisnite gumb okidača za svaku sliku.

Pojedinosti stavke izbornika

Na primjer, kada je odabrana funkcija [Single Bracket: 0.3EV 3 Image], pojedinačno se snimaju tri slike s pomakom vrijednosti ekspozicije prema gore i dolje u koracima od 0,3 eV.

Napomena

 • Ako je [ISO AUTO] odabran u načinu [Manual Exposure], ekspozicija se mijenja prilagođavanjem vrijednosti ISO. Ako je odabrana postavka koja nije [ISO AUTO], ekspozicija se mijenja prilagođavanjem brzine zatvarača.
 • Kada se ekspozicija kompenzira, mijenja se ovisno o kompenziranoj vrijednosti.
 • Snimanje uz niz ekspozicija nedostupno je u sljedećim načinima snimanja:
  • [Inteligentno autom.]
  • [Superior automatsko]
  • [Odabir scene]
  • [Panoram. snimanje]