ISO Setting: ISO Range Limit

Kada se ISO osjetljivost podešava ručno, možete ograničiti raspon ISO osjetljivosti.

  1. MENU (Camera Settings1) › [ISO Setting][ISO Range Limit][Minimum] or [Maximum] i odaberite željene vrijednosti.

Postavljanje raspona za [ISO AUTO]

Ako želite prilagoditi raspon automatski postavljene ISO osjetljivosti pod [ISO AUTO] mode, odaberite MENU › (Camera Settings1) › [ISO Setting][ISO][ISO AUTO] potom desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Napomena

  • Vrijednosti ISO osjetljivosti izvan određenog raspona postaju nedostupne. Za odabir ISO osjetljivosti izvan određenog raspona ponovno postavite funkciju [ISO Range Limit].
  • Dostupan raspon ISO osjetljivosti razlikuje se ovisno o postavki za [Gamma] pod [Picture Profile].