Slanje slika na pametni telefon (NFC One-touch Sharing)

Samo jednim dodirom možete povezati proizvod i pametni telefon s omogućenom funkcijom NFC te poslati sliku prikazanu na proizvodu izravno na pametni telefon. Možete prenijeti fotografije, videozapise XAVC S i videozapise visoke kvalitete.

 1. Aktivirajte NFC funkciju pametnog telefona.
  • Na uređaju iPhone/iPad pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile i zatim odaberite [Scan NFC/QR Code of the Camera][Scan NFC of the Camera] kako biste uključili funkciju NFC.
 2. Prikažite jednu sliku na proizvodu.
 3. Kontakt pametnog telefona i fotoaparata treba trajati 1 do 2 sekunde.

  Proizvod i pametni telefon su povezani, a prikazana slika šalje se na pametni telefon.

  • Prije nego što dodirnete pametni telefon, otkažite funkcije mirovanja i zaključavanja zaslona na pametnom telefonu.
  • Funkcija NFC dostupna je samo kada se na proizvodu prikazuje (oznaka N).
  • Za prijenos dvije ili više slika odaberite MENU (Network)[Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] kako biste odabrali slike. Nakon što se prikaže zaslon omogućene veze, upotrijebite NFC za spajanje proizvoda i pametnog telefona.

O tehnologiji „NFC”

NFC je tehnologija koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni ili IC oznake itd. NFC pojednostavnjuje podatkovnu komunikaciju samo jednim dodirom na određenu dodirnu točku.

 • NFC (Near Field Communication) međunarodni je standard tehnologije za bežičnu komunikaciju kratkog dometa.

Napomena

 • Da biste odabrali veličinu slike koja će se poslati na pametni telefon, odaberite između opcija [Original], [2M] ili [VGA].
  Za promjenu veličine slike pogledajte sljedeće korake.
  • Za pametni telefon sa sustavom Android
   Pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile i promijenite veličinu slike funkcijom [Settings][Copy Image Size].
  • Za uređaj iPhone/iPad
   Odaberite aplikaciju Imaging Edge Mobile pod Settings i promijenite veličinu slike funkcijom [Copy Image Size].
 • RAW slike pretvaraju se u JPEG format prilikom slanja.
 • Ne možete slati videozapise u AVCHD formatu.
 • Ovisno o pametnom telefonu, preneseni videozapis možda se neće moći pravilno reproducirati. Na primjer, videozapis možda se neće reproducirati glatko ili neće biti zvuka.
 • Ako je indeks slika prikazan na proizvodu, ne možete prenijeti slike pomoću NFC funkcije.
 • Ako ne možete uspostaviti vezu, učinite sljedeće:
  • Pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile na pametnom telefonu, a zatim pametni telefon polako približite (oznaka N) na proizvodu.
  • Ako je na pametnom telefonu maska, skinite je.
  • Ako je proizvod u pitanju, maknite ga.
  • Provjerite je li funkcija NFC aktivirana na pametnom telefonu.
 • Kada je funkcija [Airplane Mode] postavljena na način [On], ne možete spojiti proizvod i pametni telefon. Postavite funkciju [Airplane Mode] na način [Off].