Poč. pov. za izoš. (film)

Postavlja početni omjer povećanja za funkciju [Focus Magnifier] u načinu za snimanje videozapisa.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Initial Focus Mag.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

x1,0:
Prikazuje sliku s istim povećanjem kao i zaslon snimanja.
x4.0:
Prikazuje sliku povećanu 4,0 puta.