Face/Eye AF Set.

Ovom funkcijom utvrđuje se provodi li fotoaparat fokusiranje s prioritetom za lica ili oči.

[Eye AF] se može provesti na dva načina.

 • Fokusiranje na oči pritiskanjem gumba okidača do pola.
 • Fokusiranje na oči pritiskanjem prilagodljive tipke. Pojedinosti o primjeni prilagodljive tipke za provedbu funkcije [Eye AF] potražite u objašnjenju u nastavku (ˇ).
 1. MENU(Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.] › stavka željene postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Face/Eye Priority in AF :
Određuje otkrivaju li se lica ili oči unutar područja fokusiranja te fokusiranje na oči (Eye AF) kada je uključeno automatsko fokusiranje. ([On]/[Off])
(Napomena: Radnje na fotoaparatu razlikuju se kada se za provedbu funkcije [Eye AF] upotrebljava prilagodljiva tipka).
Subject Detection :
Određuje ciljeve za otkrivanje.
[Human]: Otkrivanje ljudskih lica/očiju.
[Animal]: Otkrivanje životinjskih očiju. Lica životinja ne otkrivaju se.
Right/Left Eye Select :
Određuje koje se oko otkriva kada je otkrivanje objekata [Subject Detection] postavljeno na [Human] za ljude. Ako je odabrano desno [Right Eye] ili lijevo oko [Left Eye], otkriva se samo odabrano oko. Kada je otkrivanje objekata [Subject Detection] postavljeno na [Animal] za životinje, primjena funkcije za oči [Right/Left Eye Select] nije moguća.
[Auto]: Fotoaparat oči pronalazi automatski.
[Right Eye]: Otkriva se desno oko objekta (iz perspektive fotografa, oko na lijevoj strani).
[Left Eye]: Otkriva se lijevo oko objekta (iz perspektive fotografa, oko na desnoj strani).
Face/Eye Frame Display :
Postavljanje prikaza okvira za otkrivanje lica/oka kada se otkrije ljudsko lice ili oči. ([Uključeno]/[Isključeno])
Animal Eye Display :
Postavljanje prikaza okvira za oka kada se otkrije oko životinje. ([Uključeno]/[Isključeno])


Okvir za otkrivanje lica

Kada proizvod prepozna neko lice, pojavljuje se sivi okvir za otkrivanje lica. Kada proizvod otkrije da je automatsko izoštravanje onemogućeno, okvir za otkrivanje lica poprima bijelu boju.
Ako ste registrirali redoslijed prioriteta za svako lice pomoću funkcije [Face Registration], proizvod automatski odabire lice višeg prioriteta, a okvir za prepoznavanje lica poprima bijelu boju. Okviri za otkrivanje lica ostalih registriranih lica postat će crvenkasto-ljubičast.


Okvir za otkrivanje oka

Bijeli se okvir za otkrivanje oka prikazuje kada po otkrivanju oka fotoaparat utvrdi kako je moguće automatsko fokusiranje, ovisno o postavkama.

Kada je funkcija [Subject Detection] postavljena na [Animal], okvir za otkrivanje oka prikazuje se na sljedeći način.


[Eye AF] s prilagodljivom tipkom

Funkcija automatskog fokusiranja oka Eye AF također se može primjenjivati dodjelom [Eye AF] prilagodljivoj tipki. Fotoaparat može fokusirati oči sve dok tipku držite pritisnutom. To je praktično kada funkciju Eye AF privremeno želite primijeniti na cijeli zaslon, neovisno o postavci za [Focus Area]. Ako nisu otkrivena lica ili oči, fotoaparat ne fokusira automatski.
(Napomena: Kada pokušate fokusirati oči pritiskanjem gumba okidača do pola, fotoaparat otkriva samo lica i oči unutar područja fokusiranja određenog funkcijom [Focus Area]. Ako fotoaparat ne pronalazi lica ili oči, provodi normalno automatsko fokusiranje).

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key] › željena tipka, a potom funkciju [Eye AF] dodijelite tipki.
 2. MENU › (Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.][Subject Detection] › željena postavka.
 3. Usmjerite fotoaparat prema licu čovjeka ili životinje i pritisnite tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Eye AF].

  Za snimanje fotografije pritisnite gumb okidača uz pritiskanje slike.


[Switch Right/Left Eye] s prilagodljivom tipkom

Kada je odabir lijevog ili desnog oka [Right/Left Eye Select] postavljen na [Right Eye] za desno ili [Left Eye] za lijevo oko, možete zamijeniti traženo oko prilagodljivom tipkom kojoj ste dodijelili funkciju za zamjenu [Switch Right/Left Eye].

Kada je odabir lijevog ili desnog oka [Right/Left Eye Select] postavljen na [Auto], privremeno možete zamijeniti traženo oko prilagodljivom tipkom kojoj ste dodijelili funkciju za zamjenu [Switch Right/Left Eye].

Privremena dodjela lijevo/desno kada provedete sljedeće radnje itd. Fotoaparat se vraća na automatsko otkrivanje oka.

 • Pritiskanje sredine upravljačkog kotačića
 • Prestanak pritiskanja gumba okidača do pola (samo tijekom snimanja fotografije)
 • Prestanak pritiskanja prilagodljive tipke kojoj je dodijeljena funkcija [Eye AF] (samo tijekom snimanja fotografije)
 • Prestanak pritiskanja gumba MENU


Savjet

 • Kada funkcija za odabir oka [Right/Left Eye Select] nije postavljena na [Auto] ili provedete zamjenu [Switch Right/Left Eye] prilagodljivom tipkom, prikazuje se okvir za otkrivanje. Čak i kada je funkcija [Right/Left Eye Select] postavljena na [Auto], ako je prikaz okvira [Face/Eye Frame Display] uključen s [On], okvir za otkrivanje očiju prikazuje se tijekom snimanja preko otkrivenih očiju.
 • Ako želite uklanjanje okvira za otkrivanje lica ili oka u određenom razdoblju nakon fokusiranja fotoaparata na lice ili oko, uključite funkciju brisanja područja automatskog fokusiranja [AF Area Auto Clear] postavljanjem na [On].
 • Za otkrivanje očiju životinja kompoziciju rasporedite tako da su oba oka i nos životinje u vidnom kutu. Otkrivanje očiju postaje lakše nakon fokusiranja na lice životinje otkrivanje očiju.

Napomena

 • Kada je otkrivanje objekata [Subject Detection] postavljeno na [Human] za ljude, oči životinja se ne otkrivaju. Kada je otkrivanje objekta [Subject Detection] postavljeno na [Animal] za životinje, ljudska lica se ne otkrivaju.
 • Kada je odabir kadra [Scene Selection] postavljen na [Portrait], funkcija za dodjelu prioriteta [Face/Eye Priority in AF] zaključana je s [On], a funkcija [Subject Detection] zaključana je na [Human].
 • Kada je odabir kadra [Scene Selection] postavljen na [Pet] za kućne ljubimce, funkcija za dodjelu prioriteta [Face/Eye Priority in AF] zaključana je s [On], a funkcija [Subject Detection] zaključana je na [Animal].
 • Kada je okidač za osmjeh [Smile Shutter] uključen s [On], funkcija za dodjelu prioriteta [Face/Eye Priority in AF] zaključana je s [On], a funkcija [Subject Detection] zaključana je na [Human].
 • Kada je otkrivanje objekata [Subject Detection] postavljeno na [Animal] za životinje, sljedeće funkcije nije moguće upotrijebiti.
  • Tracking function
  • Face Priority in Multi Metering
  • Prioritet regist. lica
  • Soft Skin Effect
 • Funkcija [Eye AF] možda neće raditi dobro u sljedećim situacijama:
  • kada osoba nosi sunčane naočale
  • kada kosa prekriva oči
  • u uvjetima slabog osvjetljenja ili pozadinskog osvjetljenja
  • kada su oči zatvorene
  • Kada je objekt u sjeni.
  • Kada je objekt izvan fokusa.
  • Kada se objekt previše pomiče.
 • Ako se objekt previše pomiče, okvir za otkrivanje možda se neće prikazivati pravilno ispred očiju.
 • Ovisno o uvjetima, oči nije moguće fokusirati.
 • Kada fotoaparat ne može fokusirati ljudske oči, otkrit će i fokusirati lice. Fotoaparat ne može fokusirati oči ako ne pronalazi ljudska lica.
 • U nekim uvjetima proizvod možda uopće neće prepoznati lica ili može slučajno prepoznati druge objekte.
 • Pri snimanju videozapisa s otkrivanjem objekata [Subject Detection] postavljenim na [Animal] za životinje, primjena funkcije otkrivanja očiju nije moguća.
 • Okvir za otkrivanje očiju ne prikazuje se kada je funkcija automatskog fokusiranja očiju Eye AF nedostupna.
 • Funkciju za otkrivanje lica/oka ne možete upotrebljavati sa sljedećim funkcijama:
  • Funkcije zumiranja, osim optičkog zumiranja.
  • [Panoram. snimanje]
  • Funkcija [Posterization] pod [Picture Effect]
  • Povećalo za izoštr.
  • Kada je odabir kadra [Scene Selection] postavljen na [Landscape], [Night Scene] ili [Sunset]
  • Snimanje videozapisa s postavkom snimanja [Record Setting] postavljenom na [120p]/[100p]
  • Pri snimanju s velikim brojem sličica u sekundi.
  • Kada je format datoteke [File Format] postavljen na [XAVC S 4K], postavka snimanja [Record Setting] na[30p 100M]/[25p 100M] ili [30p 60M]/[25p 60M], a odabir izlaza [4K Output Select] postavljen na [Memory Card+HDMI] za memorijsku karticu i HDMI
 • Moguće je otkriti najviše osam lica objekata.
 • Čak i ako je prikaz okvira [Face/Eye Frame Display] ili prikaz oka životinje [Animal Eye Display] isključen s [Off], ispred lica ili očiju u fokusu prikazuje se zeleni okvir za fokusiranje.
 • Kada je način snimanja postavljen na [Intelligent Auto] ili [Superior Auto], funkcija [Face/Eye Priority in AF] zaključava se uključena na [On].
 • Čak i kada je otkrivanje objekta [Subject Detection] postavljeno na [Animal] za životinje, oči nekih vrsta životinja nemoguće je pronaći.