SteadyShot (fotografija)

Određuje treba li upotrebljavati funkciju SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings2) › [SteadyShot] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Upotrebljava [SteadyShot].
Isključeno:
Ne upotrebljava funkciju [SteadyShot].
Preporučujemo da prilikom upotrebe tronošca fotoaparat postavite na [Off].