Prikaz vremena otpuštanja (Shoot. Timing Disp.)

Postavlja primjenu oznaka na zaslonu tijekom snimanja (poput okvira). Funkcija je praktična u situacijama u kojima je teško odrediti trenutak snimanja gledajući samo zaslon, primjerice kada je zvuk okidača isključen.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Shoot. Timing Disp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Uključeno: Type1:
prikazuje okvir (tamne boje) oko kadra za fokusiranje.
Uključeno: Type2:
prikazuje okvir (svijetle boje) oko kadra za fokusiranje.
Uključeno: Type3:
Prikazuje (tamne boje) u četiri kuta zaslona.
Uključeno: Type4:
Prikazuje (svijetle boje) u četiri kuta zaslona.
Isključeno:
Ne prikazuje vrijeme otpuštanja okidača tijekom snimanja bez zatamnjenja.

Opcija [On: Type1] / [On: Type2] (Primjer: Funkcija [Focus Area] postavljena je na [Center])

Opcija [On: Type3] / [On: Type4]