Temp. boje tražila

Prilagođava temperaturu boje elektroničkog tražila.

  1. MENU (Setup) › [Finder Color Temp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

-2 do +2:
Kada odaberete „-”, zaslon tražila mijenja se u topliju boju, a kada odaberete „+”, mijenja se u hladniju boju.