Samookidač (Kont.)

Snima zadani broj slika pomoću samookidača po isteku zadanog broja sekundi nakon pritiskanja gumba okidača. Možete odabrati najbolju snimku među nekoliko snimljenih.

  1. Pritisnite / (Drive Mode) na upravljačkom kotačiću › [Self-timer(Cont)].
    • Način uzastopnog snimanja također možete postaviti odabirom MENU (Camera Settings1) › [Drive Mode].
  2. Odaberite željeni način pomoću desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.
  3. Prilagodite izoštravanje i snimite sliku.

    Lampica samookidača treperi, oglašava se zvučni signal, a slike se snimaju nakon isteka odabranog broja sekundi. Odabrani broj slika snima se kontinuirano.

Pojedinosti stavke izbornika

Na primjer, nakon isteka 10 sekundi od pritiskanja gumba okidača snimaju se tri slike kada je odabrana funkcija [Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.].

Samookidač(Kont.) 10 s 3 slike
Samookidač(Kont.) 10 s 5 slika
Samookidač(Kont.) 5 s 3 slike
Samookidač(Kont.) 5 s 5 slika
Samookidač(Kont.) 2 s 3 slike
Samookidač(Kont.) 2 s 5 slika

Savjet

  • Ponovno pritisnite gumb okidača ili pritisnite / na upravljačkom kotačiću kako biste zaustavili brojanje samookidača.
  • Pritisnite / na upravljačkom kotačiću i odaberite (Single Shooting) kako biste prekinuli samookidač.