JPEG Quality (fotografija)

Odabir kvalitete slike JPEG kada je [File Format] postavljen na [RAW & JPEG] ili [JPEG].

  1. MENU (Camera Settings1) › [JPEG Quality] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Extra fine/Fine/Standard:
Budući da se stopa kompresije povećava od [Extra fine] do [Fine] te do [Standard] veličina datoteke smanjuje se u jednakom omjeru. To omogućuje snimanje više datoteka na jednu memorijsku karticu, ali je zato kvaliteta slike lošija.