Wi-Fi Settings: SSID/PW Reset

Ovaj proizvod dijeli informacije o vezi za [Send to Smartphone] i [Connection] pod [Ctrl w/ Smartphone] s uređajima s dopuštenjem za povezivanje. Ako želite promijeniti uređaje kojima je dopušteno povezivanje, ponovno postavite informacije o vezi.

  1. MENU(Network) › [Wi-Fi Settings][SSID/PW Reset][OK].

Napomena

  • Ako proizvod povežete s pametnim telefonom napon ponovnog postavljanja informacija o vezi, ponovno morate postaviti postavke za pametni telefon.