AVCHD format

AVCHD format razvijen je za digitalne video kamere visoke rezolucije kada se snima HD signal (signal visoke rezolucije) pomoću visokoučinkovite tehnologije kompresije. MPEG-4 AVC/H.264 format upotrebljava se za kompresiju video podataka, a sustav Dolby Digital ili Linear PCM za kompresiju audio podataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 može komprimirati slike s većom učinkovitošću od konvencionalnog formata kompresije.

  • Budući da AVCHD format upotrebljava tehnologiju kompresije, slika može biti nestabilna u scenama gdje se drastično mijenja kadar, kut prikaza ili svjetlina, ali nije riječ o kvaru.