Umetanje/uklanjanje memorijske kartice

Pojašnjava umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno) u proizvod.

  1. Otvorite poklopac baterije/memorijske kartice.

  2. Umetnite memorijsku karticu.

    • Umetnite memorijsku karticu s kosim kutom okrenutim u smjeru prikazanom na slici tako da sjedne na mjesto. Pravilno umetnite memorijsku karticu. U protivnom može doći do kvara.
  3. Zatvorite poklopac.

Savjet

  • Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom, preporučujemo da karticu formatirate u fotoaparatu za stabilniji rad memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite poklopac memorijske kartice i uvjerite se kako pristupna lampica A ne svijetli, a zatim lagano pritisnite memorijsku karticu kako biste je izvadili.