Zoom Speed

Postavlja brzinu zuma poluge zuma fotoaparata.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Zoom Speed] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Normal:
Postavlja brzinu zuma poluge zuma na normalnu.
Brzo:
Postavlja brzinu zuma poluge zuma na brzu.

Savjet

  • Postavke funkcije [Zoom Speed] također se upotrebljavaju kada zumirate pomoću daljinskog upravljača (prodaje se zasebno) povezanog s fotoaparatom.

Napomena

  • Odabirom načina [Fast] povećava se vjerojatnost da će se zvuk zumiranja snimiti.