HDMI Settings: REC Control (videozapis)

Ako spojite fotoaparat na vanjski snimač / uređaj za reprodukciju, možete snimaču / uređaju za reprodukciju na daljinu izdati naredbu o pokretanju/zaustavljanju snimanja fotoaparatom.

  1. MENU (Setup) › [HDMI Settings] [REC Control] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Fotoaparat može poslati naredbu o snimanju vanjskom snimaču / uređaju za reprodukciju.
Fotoaparat šalje naredbu za snimanje vanjskom uređaju za snimanje/reprodukciju.
Isključeno:
Fotoaparat ne može vanjskom snimaču / uređaju za reprodukciju poslati naredbu o pokretanju/zaustavljanju snimanja.

Napomena

  • Dostupno za vanjske snimače / uređaje za reprodukciju kompatibilne s funkcijom [REC Control].
  • Kada upotrebljavate funkciju [REC Control], način snimanja postavite na (Movie).
  • Kada je [TC Output] isključen s [Off], funkciju [REC Control] nije moguće upotrebljavati.
  • Čak i kada se prikazuje , ovisno o postavkama ili statusu vanjskog uređaja za snimanje/reprodukciju, uređaj možda neće raditi ispravno. Prije upotrebe provjerite radi li ispravno vanjski snimač / uređaj za reprodukciju.