Zaštitni znaci

 • Memory Stick i zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
 • XAVC S i registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
 • AVCHD i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama.
 • iPhone i iPad zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 • Blu-ray Disc™" i "Blu-ray™" zaštitni su znaci udruženja Blu-ray Disc Association.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znaci tvrtke Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio i simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
 • Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 • Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
 • Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.
 • Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
 • N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 • Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
 • QR kôd registrirani je zaštitni znak tvrtke Denso Wave Inc.
 • Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznaka ™ ili ® ne upotrebljava se u svim slučajevima u ovom priručniku.