Pametni telekon.

Pametni telekonverter povećava i podrezuje središte slike, a zatim je snima.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] › funkciju [Smart Telecon.] dodijelite željenoj tipki.
  2. Povećajte sliku pritiskom na tipku koju ste dodijelili funkciji [Pametni telekon.].
    Postavke se mijenjaju svaki put kad pritisnete tipku.