SteadyShot (videozapis)

Postavlja efekt [SteadyShot] kod snimanja videozapisa. Ako postavite efekt [SteadyShot] na [Off] prilikom upotrebe tronošca (prodaje se zasebno), snimaju se prirodne slike.

  1. MENU (Camera Settings2) › [SteadyShot] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Inteligent. aktiv.:
Osigurava snažniji efekt SteadyShot nego postavka [Active].
Aktivirano:
Osigurava snažniji efekt SteadyShot.
Standardno:
Smanjuje trešnju fotoaparata u stabilnim uvjetima snimanja videozapisa.
Isključeno:
Ne upotrebljava funkciju [SteadyShot].

Napomena

  • Ako promijenite postavku za [SteadyShot], promijenit će se kut prikaza.
  • Funkciju [Intelligent Active] nije moguće odabrati kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S 4K].