Postavka maksim.

Postavlja funkciju vrhunca koja poboljšava obris područja u fokusu pri ručnom fokusiranju Manual Focus ili izravnom ručnom fokusiranju Direct Manual Focus.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Peaking Setting] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Peaking Display:
Određuje da li se prikazuje naglašavanje obrisa.
Peaking Level:
Postavlja razinu pojačanja u fokusiranim područjima.
Peaking Color:
Postavljanje boje za pojačanje fokusiranih područja.

Napomena

  • Budući da proizvod oštra područja prepoznaje kao fokusirana, učinak naglašavanja obrisa razlikuje se ovisno o objektu.
  • Obrisi fokusiranih raspona ne pojačavaju se na uređajima povezanim putem priključka HDMI.