O prepoznavanju scena

Prepoznavanje scena odvija se u sklopu načina [Intelligent Auto] i [Superior Auto].

Ova funkcija omogućuje proizvodu automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja te snimanje slike.

Scene Recognition

Kada proizvod prepozna određenu scenu, u prvom se retku prikazuju sljedeće ikone i vodiči:

 • (Portret)
 • (Beba)
 • (Noćni portret)
 • (Noćna scena)
 • (Pozad. osvijetljen portret)
 • (Pozadinsko osvjetljenje)
 • (Krajolik)
 • (Makrosnimanje)
 • (Reflektor)
 • (Slabo svjetlo)

Kada proizvod prepozna određene uvjete, u drugom se retku prikazuju sljedeće ikone:

 • (Tronožac)
 • (Hodanje)*
 • (Premjesti)
 • (Premjesti (svijetlo))
 • (Premjesti (tamno))

* Uvjet (Walk) prepoznaje samo kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Active] ili [Intelligent Active].