4K Output Select (movie)

Možete postaviti način snimanja videozapisa i upotrijebiti HDMI izlaz kada je fotoaparat povezan s vanjskim snimačima / uređajima za reprodukciju kompatibilnim s formatom 4K itd.

 1. Prebacite birač načina na (videozapis).
 2. Povežite fotoaparat i željeni uređaj pomoću HDMI kabela.
 3. MENU (Setup) › [4K Output Select] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Memorijska kartica + HDMI:
Istodobno emitira na vanjski uređaj za snimanje/reprodukciju i snima memorijsku karticu fotoaparata.
Samo HDMI(30p)):
Emitira 4K videozapis uz razlučivost od 30p na vanjski uređaj za snimanje/reprodukciju, bez snimanja na memorijsku karticu fotoaparata.
Samo HDMI(24p):
Emitira 4K videozapis uz razlučivost od 24p na vanjski uređaj za snimanje/reprodukciju, bez snimanja na memorijsku karticu fotoaparata.
HDMI Only(25p) *:
Emitira 4K videozapis uz razlučivost od 25p na vanjskom snimaču / uređaju za reprodukciju, ali pritom ga ne snima na memorijsku karticu fotoaparata.

*Samo kada je funkcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na PAL.

Napomena

 • Ta se stavka može postaviti samo kada je fotoaparat u načinu za snimanje videozapisa i povezan s uređajem kompatibilnim s formatom 4K.
 • Kada je postavljena funkcija [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ili [HDMI Only(25p)], [HDMI Info. Display] privremeno se isključuje s [Off].
 • Kada je postavljena funkcija [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ili [HDMI Only(25p)], brojač se ne pomiče (stvarno vrijeme snimanja se ne broji) dok se videozapis snima na vanjski uređaj za snimanje/reprodukciju.
 • Pri snimanju 4K videozapisa s postavkom [Memory Card+HDMI], videozapisi se ne izvoze na uređaj priključen kabelom HDMI ako istovremeno snimate proxy videozapis. Ako želite provesti izvoz putem priključka HDMI, isključite funkciju [Proxy Recording] s [Off]. (U tom slučaju, ako postavku [Record Setting] ne postavite na [24p], slika se neće prikazivati na zaslonu fotoaparata).
 • Kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S 4K] i fotoaparat je priključen putem priključka HDMI, sljedeće funkcije djelomično su ograničene.
  • [Face/Eye Priority in AF]
  • [Face Priority in Multi Metering]
  • Tracking function